Informace o nás

Kontejnerová doprava zabývající se přistavením kontejneru,odvozem stavebních sutí,komunálního odpadu a dopravou kvalitní tříděné zeminy, písku, sutí, štěrku, drtí, kamení, kačírku, betonu, recyklátu,kůry,palivového dříví a podobně.

Používáme vůz Man 4 tuny.